Social media nyereményjáték – Játékszabályzat

Játékszabályzat a PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. hivatalos Facebook és Instagram oldalán indított nyereményjátékaihoz.

  1. A nyereményjáték szervezője

A PMFC hivatalos Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/pecsimfc, https://www.instagram.com/pecsimfc/) indított nyereményjátékok szervezője a PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. (székhely: 7633 Pécs, Stadion utca 2.), a továbbiakban: “Szervező”.

  1. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékon részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a játék leírásának megfelelően teljesíti a feltételeket, valamint a játék felhívásában közzétett módon (Bejegyzéshez kötött hozzászólásával) elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

  1. A játékban nem vehetnek részt:

3.1. a Szervező alkalmazottai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) ).

3.2. a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a játék időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a játékban.

  1. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

  1. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékok időtartamát minden esetben a bejegyzésekben tesszük közzé.

  1. A nyereményjáték menete

A játékban résztvevő feladata, hogy a bejegyzésben megadott feladatot teljesítse. A nyerteseket sorsolással választjuk ki. A nyertest az adott social felületen értesíti munkatársunk.

  1. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 naptári napon belül megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben a Szervező nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására mérkőzésnapokon a PMFC hivatalos székhelyén, a PMFC Stadionban kerül sor.

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető, akkor a Szervező, illetve megbízottja a hívástól számított további négy (4) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre.

Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 10 naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt.

  1. Nyeremény

A Szervező a játékban résztvevők közül sorsol ki nyerteseket.

A nyertesek a játék felhívásában megjelölt nyereményre jogosultak.

 

  1. Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Szabályzat elfogadásával a játékban résztvevő hozzájárulását adja adatainak a PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. adatbázisában történő felhasználásához, valamint elfogadja a játékszabályzatban leírt feltételeket. A PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. az adatokat jelen nyereményjátékon kívül piackutatáshoz, valamint marketing és levelezési célból gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. Az adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. használhatja fel. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy jelen adatszolgáltatás önkéntes, jogában áll adataidnak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni. Tájékoztatunk, hogy a személyes adatainak kezeléséről a PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft.-től mindenkor tájékoztatást kérhet, az adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését.

  1. Információ a Játékról

A játékban résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket elküldhetik a pmfc@pmfc.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 2 munkanapon belül válaszolunk. További információkért a +36-30-691-4673 telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére, további információk a játék social media felületén olvashatók.

Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, és nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható a molfehervarfc.hu honlapon is.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Pécs, 2022. január 27.

PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft.